Thứ Sáu , 20 Tháng Mười 2017
.: Home » Tag Archives: bồ tát quán thế âm

Tag Archives: bồ tát quán thế âm

Tượng Bồ tát Quán Thế Âm

QTa-0011

Quán Thế Âm, nghĩa là quán sát tiếng kêu than của chúng sinh trong thế gian để độ cho họ thoát khổ. TIỀN THÂN Thuở đức Phật Bảo Tạng, Ngài là thái tử con vua Vô Tránh Niệm. Ngài theo vua cha đến nghe Phật thuyết pháp và thỉnh Phật cùng Tăng chúng về cung cúng dường. Do công đức ... Đọc tiếp »

Scroll To Top