Thứ Sáu , 20 Tháng Mười 2017
.: Home » Tag Archives: bố thí

Tag Archives: bố thí

Hạnh bố thí

chutthoi

Có rất nhiều cách bố thí khác nhau: Một nụ cười tươi, một lời nói chân thật, dịu dàng, từ ái làm cho mọi người vui vẻ và hoan hỷ cũng là hạnh bố thí- Bố thí niềm vui và an lạc cho mọi người. Tuy nhiên, trong Đạo Phật hạnh bố thí chủ yếu được chia ra thành ba ... Đọc tiếp »

Phật Thích Ca nói về sự bố thí trong các kinh tạng

Phat-Thich-Ca-noi-ve-su-bo-thi-trong-cac-kinh-tang

Nếu là phật tử, nên cúng dường những người tật bệnh như cúng dường chư Phật không khác. Trong 8 món phước điền, phước thăm bệnh là đứng đầu Ảnh minh họa Kinh Ưu Bà Tắc Giới Đức Phật ở trong vô lượng kiếp đã làm người Đại Thí Chủ, giúp khắp các kẻ nghèo khó, rồi mới thệ nguyện ... Đọc tiếp »

Hoàn thiện Generosity – Dana Ba La Mật Bồ Thị Balamật

bo-thi-balamat

The Buddha’s Ten Perfections (Paramis) Mười Hạnh Ba-la-mật của Ðức Phật When the Buddha was born as Vessantara, he had fulfilled his Supreme Perfection of Generosity. He gave away his possession, including white elephant, children, and wife. Failing to reconcile disputes and conflicts, he volunteered to leave his kingdom in exile. He stayed in Vanktagiri for nine and a half ... Đọc tiếp »

Scroll To Top