Thứ Tư , 22 Tháng Mười Một 2017
.: Home » Tag Archives: Chân Thật Balamật

Tag Archives: Chân Thật Balamật

Perfection of Truthfulness – Sacca Parami Chân Thật Balamật

ba-la-mat

The Buddha’s Ten Perfections (Paramis) Mười Hạnh Ba-la-mật của Ðức Phật When the Buddha was born as Vidhurapandita, he had fulfilled his Supreme Perfection of Truthfulness. He preached to Punnakayakkha who tried in vain to kill him by frightening him. Trong một tiền kiếp khi Ðức Phật là Ngài Vidhurapandita, Ngài thực hành hạnh Chân Thật Balamật. Ngài thuyết phục ... Đọc tiếp »

Scroll To Top