Thứ Tư , 22 Tháng Mười Một 2017
.: Home » Tag Archives: chiến thắng

Tag Archives: chiến thắng

Chiến thắng và chiến bại (Kinh Sangama Sutta)

chien-thang-chien-bai

Dưới đây là một bản Kinh ngắn, trích từ Tương ưng bộ Kinh (Samyatta –Nikaya), gồm năm quyển, ấn bản PTS, 1892-1898). Bản Kinh này được Đại đức Môhan Wijayaratna dịch từ tiếng Pāli sang tiếng Pháp trong quyển “Những bài thuyết pháp của Đức Phật” (Les Sermons du Bouddha), nhà xuất bản Cef, 1988, Paris, tr. 46-48. Tên của ... Đọc tiếp »

Scroll To Top