Thứ Sáu , 20 Tháng Mười 2017
.: Home » Tag Archives: đại nguyện

Tag Archives: đại nguyện

Đại nguyện của Phật A Di Đà (5)

a-di-da5

Đại nguyện bốn mươi mốt: Các căn vẹn toàn  Con đem tâm kính lễ Đức Phật A Di Đà Nguyện các căn Bồ tát Đều thanh tịnh, trang nghiêm.  Khi còn tu nhân, đức Phật A Di Đà nguyện rằng: “Nguyện khi tôi thành Phật, chúng Bồ tát ở những cõi nước khác, nghe được danh hiệu của tôi, nếu ... Đọc tiếp »

Đại nguyện của Phật A Di Đà (4)

a-di-da4

Đại nguyện ba mươi mốt: Cõi nước thanh tịnh Con đem tâm kính lễ Đức Phật A Di Đà Tự tính vốn nghiêm tịnh Chiếu suốt như pha lê. Thế giới Tịnh độ là thế giới của đại nguyện và của tự tính thanh tịnh. Nghĩa là nhìn mọi thế giới hiện tượng qua tự tính thanh tịnh thì xuyên ... Đọc tiếp »

Đại nguyện của Phật A Di Đà (3)

a-di-da3

Đại nguyện hai mươi mốt: Đủ ba mươi hai tướng tốt  Con đem tâm kính lễ Đức Phật A Di Đà Nguyện chư thiên, nhân loại Đều có tướng đại nhân. Tướng đại nhân, còn gọi là đại sĩ tướng hay đại trượng phu tướng là tướng tốt của những bậc có phước đức và trí tuệ. Tướng ấy là ... Đọc tiếp »

Đại nguyện của Phật A Di Đà (1)

phat-a-di-da1

Trước khi đỉnh lễ các đại nguyện của đức Phật A Di Đà, ta phải kính lễ đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vị bản sư ở nơi thế giới mà chúng ta đang cư trú. Tại sao? Vì do Ngài dạy dỗ, hướng dẫn mà ta biết được thế nào là thiện phải làm, thế nào là ác phải ... Đọc tiếp »

Scroll To Top