Thứ Tư , 22 Tháng Mười Một 2017
.: Home » Tag Archives: kinh đại bi

Tag Archives: kinh đại bi

Kinh Ðại Bi Tâm Ðà La Ni

kinh-dai-bi

Như thế tôi nghe, một thời đức Phật Thích Ca Mâu Ni (2) ngự nơi đạo tràng Bảo Trang Nghiêm, trong cung điện của Quán Thế Âm Bồ Tát ở tại non Bổ Đà Lạc Ca (3), đức Phật ngồi nơi tòa sư tử, tòa này trang nghiêm thuần bằng vô lượng ngọc báu tạp ma-ni, xung quan treo nhiều ... Đọc tiếp »

Scroll To Top