Thứ Tư , 22 Tháng Mười Một 2017
.: Home » Tag Archives: lợi ích

Tag Archives: lợi ích

Lợi ích của lòng tin

loi-ich-long-tin

Một thời Thế Tôn ở Vesàli, gọi các Tỳ kheo: Này các Tỳ kheo, có năm lợi ích này cho thiện nam tử có lòng tin. Thế nào là năm? Các Thiện nhân, các Chân nhân, trước hết có lòng thương tưởng đến các vị có lòng tin, không có như vậy đối với các vị không có lòng tin. ... Đọc tiếp »

Scroll To Top