Thứ Tư , 22 Tháng Mười Một 2017
.: Home » Tag Archives: luận

Tag Archives: luận

Luận thành Phật

luan-thanh-that

Nếu không hiểu được ý Phật, mà nói ra tức tự hại. Và dù có chân trí mà không hiểu ý Phật, cũng không nên luận giải lời Phật nói, huống là người chưa được chân trí? Thành thật luận 成實論 (Satyasiddhi-śāstra) cũng gọi Tattvasiddhi Śāstra 16 quyển, hoặc 20 quyển, do Ha-lê-bạt-ma (Harivarman) tạo luận, Cưu-ma-la-thập (Kumārạiva) dịch, Đàm ... Đọc tiếp »

Scroll To Top