Thứ Sáu , 20 Tháng Mười 2017
.: Home » Tag Archives: mục kiền liên

Tag Archives: mục kiền liên

Nguồn gốc Vu lan – mùa báo hiếu

files (1)

Vu Lan Báo Hiếu là thể hiện nếp sống tốt đẹp của người học Phật. Hiếu là ý nghĩa của đạo đức, và cũng là phẩm chất của đời sống hạnh phúc và giác ngộ. Vu Lan không phải là một ngày lễ hội thông thường trên bình diện tín ngưỡng mà đó là một thông điệp nhắc nhở chúng ... Đọc tiếp »

Scroll To Top