Thứ Tư , 22 Tháng Mười Một 2017
.: Home » Tag Archives: năm phương tiện pháp môn niệm phật

Tag Archives: năm phương tiện pháp môn niệm phật

Năm phương tiện pháp môn niệm phật

dan Phat

Thứ nhất định tâm thiền; Thứ hai là chế tâm thiền; Thứ ba chân thiền; Thứ tư phương tiện tùy duyên thiền; Thứ năm tức nhị biên phân biệt thiền. Trụ tâm chuyên chú vào một đối tượng gọi là Định Tâm Thiền. Như hành giả lúc niệm Phật khởi quán hào quang và sắc tướng của Phật, tâm thức ... Đọc tiếp »

Scroll To Top