Thứ Tư , 22 Tháng Mười Một 2017
.: Home » Tag Archives: ngày lành tháng tốt

Tag Archives: ngày lành tháng tốt

Lời Phật dạy về ngày lành tháng tốt

chuabavang-com-vn_images_Gallery_chuabavang_Gallery_full_07482012_0948364

Theo tuệ giác Thế Tôn, ngày nào chúng ta có những phẩm chất tốt đẹp như suy nghĩ điều thiện, nói lời nói thiện và làm những việc thiện thì ngày đó chính là ngày tốt. Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ kheo: Các loài hữu tình nào, này các Tỷ kheo, ... Đọc tiếp »

Scroll To Top