Thứ Tư , 22 Tháng Mười Một 2017
.: Home » Tag Archives: nghi lễ

Tag Archives: nghi lễ

Nghi thức căn bản

nghi-le-can-ban

Đảnh lễ cúng dường (Tất cả cùng tụng đọc) Con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Đẳng Chánh Giác, Con xin đảnh lễ Chánh Pháp do Ngài giảng dạy rõ ràng, Con xin đảnh lễ Tăng-già, các vị đệ tử phạm hạnh cao thượng. Hướng về Tam Bảo – Phật, Pháp, Tăng, Con thành tâm đảnh ... Đọc tiếp »

Scroll To Top