Thứ Sáu , 20 Tháng Mười 2017
.: Home » Tag Archives: niềm tin

Tag Archives: niềm tin

Đức tin của người Phật tử

tri binh khat thuc 22

Phật ngôn ấy đã được nói ra cách đây gần ba ngàn năm nhưng giá trị minh triết của nó còn soi rọi đến tận thế kỷ văn minh ngày nay, dẫn đường cho con người biết đặt đức tin đúng chỗ, rất khoa học, hợp với chánh trí. Chỉ có đức tin ấy mới giúp ta đi tìm chân ... Đọc tiếp »

An cư – kho báu niềm tin và trí tuệ

an-cu-kho-bau-tri-tue

Thế nào là an cư? Tâm tĩnh lặng tự tại gọi là AN. Thân ở yên một chỗ gọi là CƯ. Tứ chúng là bốn hình tướng của người tu bao gồm xuất gia và tại gia (chư Tăng, Ni, và Cư sĩ nam, nữ). Ngày xưa, chỉ có giới xuất gia – chư Tăng và chư Ni – hành ... Đọc tiếp »

Scroll To Top