Thứ Bảy , 21 Tháng Mười 2017
.: Home » Tag Archives: phật a di đà

Tag Archives: phật a di đà

Đại nguyện của Phật A Di Đà (2)

phat-a-di-da2

Đại nguyện mười một: An trú thiền định đến chứng Niết bàn Con đem tâm kính lễ Đức Phật A Di Đà Xin nguyện cho muôn loại An tâm chứng Niết bàn. An tâm là tâm an trú vững chãi ở trong thiền định cho đến khi chứng nhập Niết bàn. Đây là nội dung lời nguyện thứ mười một ... Đọc tiếp »

Đại nguyện của Phật A Di Đà (1)

phat-a-di-da1

Trước khi đỉnh lễ các đại nguyện của đức Phật A Di Đà, ta phải kính lễ đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vị bản sư ở nơi thế giới mà chúng ta đang cư trú. Tại sao? Vì do Ngài dạy dỗ, hướng dẫn mà ta biết được thế nào là thiện phải làm, thế nào là ác phải ... Đọc tiếp »

Scroll To Top