Thứ Năm , 23 Tháng Mười Một 2017
.: Home » Tag Archives: truyện kiều

Tag Archives: truyện kiều

Phật giáo trong truyện Kiều- Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích

phat-giao-trong-truyen-kieu

Có lẽ người đầu tiên đặt vấn-đề Phật-giáo trong Truyện Kiều là sử-gia Trần Trọng Kim. Viết trong tập-san Khai Trí Tiến Đức số 1 (Octobre-Décembre) năm 1940, ông đã có bài “Lý-thuyết Phật-học trong Truyện Kiều.” Dù như ta biết ông là một học-giả uyên bác, không riêng gì trong ngành sử-học mà còn cả trong văn-học – ông ... Đọc tiếp »

Scroll To Top