Thứ Tư , 22 Tháng Mười Một 2017
.: Home » Tag Archives: tu sỹ

Tag Archives: tu sỹ

Tại sao pháp tự của tu sỹ Phật giáo thường bắt đầu bằng chử ”Thích”?

tu si

Pháp tự của đệ tử nhà Phật thời kỳ đầu không có chữ Thích (ví dụ các ngài Ma-Ha Ca-Diếp, Mục Kiền Liên, Tu-Bồ-Đề… là đại đệ tử của Phật đều không sử dụng chữ Thích). Khi Phật giáo truyền qua Trung Hoa tới thời nhà Tấn, Ngài Đạo An xướng xuất việc lấy họ Thích làm họ cho người ... Đọc tiếp »

Scroll To Top