Thứ Tư , 22 Tháng Mười Một 2017
.: Home » Tag Archives: tùy

Tag Archives: tùy

Hạnh phúc tùy cách nhìn

Bia_Hanh-phuc-tuy-cach-nhin_FuLL-01

Hạnh Phúc Tùy Cách Nhìn là tập sách được kết tập từ những bài viết đã đăng tải trong chuyên mục Phật học của tuần báo Giác Ngộ. Các bài viết này, phần nhiều đều có trích dẫn một số đoạn kinh trong kinh tạng Nikàya và A-hàm. Nội dung tập sách này, người viết trình bày dựa trên giáo ... Đọc tiếp »

Scroll To Top