Thứ Sáu , 20 Tháng Mười 2017
.: Home » Tam bảo » Giáo pháp

Chuyên mục: Giáo pháp

Nguồn gốc Vu lan – mùa báo hiếu

files (1)

Vu Lan Báo Hiếu là thể hiện nếp sống tốt đẹp của người học Phật. Hiếu là ý nghĩa của đạo đức, và cũng là phẩm chất của đời sống hạnh phúc và giác ngộ. Vu Lan không phải là một ngày lễ hội thông thường trên bình diện tín ngưỡng mà đó là một thông điệp nhắc nhở chúng ... Đọc tiếp »

Những câu hỏi dành cho phật tử

phat-tu

Một tín đồ Phật giáo trước hết phải hiểu và phải làm những gì?  1) HỎI: Một tín đồ Phật giáo trước hết phải hiểu và phải làm những gì?  ĐÁP: – Trước hết là phải hiểu rõ những điểm căn bản của Phật dạy, thứ đến là phát lòng chánh tín Tam Bảo, cuối cùng là thực hành năm ... Đọc tiếp »

Kinh Hiền ngu quyển thứ nhất

kinh-hien-ngu

Chính tôi được nghe: Một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ, tại đạo tràng Thiện Thắng. Cũng do lòng bi thiết cứu thế, hoằng pháp độ sinh, đã mất bao công gian khổ tu tập. Khi mới thành Phật, thấy vấn đề trên đối với tất cả chúng sinh khó, nên Ngài tự nghĩ rằng: “Tất cả chúng sinh ... Đọc tiếp »

Hành thiền tịnh có khác không?

hanh-thien-tinh

Đạo Phật là đạo giải thoát, nói theo chí đạo (thực tại tuyệt đối) là giải thoát khỏi vòng bộc lưu sanh tử, khỏi luân hồi quả báo; còn nói theo thế tục (thực tại tương đối) là giải thoát khỏi phiền não khổ ưu… I. Phần nhận định chung Đạo Phật là đạo giải thoát, nói theo chí đạo ... Đọc tiếp »

Kinh Ðại Bi Tâm Ðà La Ni

kinh-dai-bi

Như thế tôi nghe, một thời đức Phật Thích Ca Mâu Ni (2) ngự nơi đạo tràng Bảo Trang Nghiêm, trong cung điện của Quán Thế Âm Bồ Tát ở tại non Bổ Đà Lạc Ca (3), đức Phật ngồi nơi tòa sư tử, tòa này trang nghiêm thuần bằng vô lượng ngọc báu tạp ma-ni, xung quan treo nhiều ... Đọc tiếp »

Lời khuyên của đức Phật cho các cặp vợ chồng

loi-khuyen-cap-vo-chong

Khuyên bảo phụ nữ về vai trò của họ trong đời sống lứa đôi, đức Phật cho biết sự thật là an lạc và hòa thuận trong gia đình phần lớn là ở nơi người phụ nữ. Lời khuyên của Ngài rất thực tế và khả thi, khi Ngài giải thích một số các điểm đặc biệt mà người phụ ... Đọc tiếp »

Tranh về nhân quả

tranh-nhan-qua13

TRANH NHÂN QUẢ “Muốn biết nhân đời trước Xem hưởng quả đời này Muốn biết quả tương lai Xét nhân gieo hiện tại Người mà tâm chân chánh Mọi người hướng thiện theo Việc làm hợp lý lẽ Khắp nơi được an vui Người mà hư tâm tà Tham sân dần phát triển Làm việc mà tùy tiện Tự rước ... Đọc tiếp »

Tâm hay linh hồn

tam-hay-linh-hon

Tín lý Công giáo xác tín: Thiên Chúa đã ban cho con người một linh hồn giống như hình ảnh của Ngài. Còn nhà Phật thì nói: con người có cái Tâm. Vấn nạn được đặt ra như sau: Nếu linh hồn do Thiên Chúa ban, vậy Tâm do ai ban? Nếu không do ai ban cả thì từ đâu ... Đọc tiếp »

Tham Sân Si, 3 thứ thuốc độc [Hỏi – Đáp]

tham-san-si

“Lòng tham không những chỉ có thể giết chết khỉ mà cũng có thể giết chết con người (chúng ta có thể tìm thấy nhiều ví dụ dẫn chứng trong xã hội, trong thương trường, trong lịch sử nhân lọai v..v..)” I. Em nghe: Á Châu có một loại bẩy khỉ đặc biệt. Người ta cột một trái dừa đã ... Đọc tiếp »

Scroll To Top