Thứ Sáu , 20 Tháng Mười 2017
.: Home » Tu học » Lời Phật dạy

Chuyên mục: Lời Phật dạy

Chuyện những kẻ vô trí

1900139_298968093586105_1615261260_n

Chúng ta vẫn nghĩ đạo Phật triệt để chống lại việc sát sinh, dù với hình thức nào, trong vai trò nào. Nhưng trong Tiểu bộ kinh, có một bài kinh nói về việc lấy việc đe dọa sát sinh chống lại sát sinh. Đây là quan điểm và việc làm được kể lại là của một vị vua tiền ... Đọc tiếp »

Bài kinh Phật nói về xui xẻo, rủi ro

forestbuddha

Xui xẻo, rủi ro là những vấn đề lớn trong cuộc sống. Để xả xui, người ta thường hay cúng kiến quỷ thần. Ngoài ra còn có khái niệm “giải hạn”. Kinh Phật nói khá rõ về vấn đề xui xẻo, rủi ro, mà bài kinh dẫn từ Kinh Tiểu Bộ dưới đây là một ví dụ. Xui xẻo, rủi ... Đọc tiếp »

Bài kinh Phật nói về kẻ tu hành lừa đảo

tim_hieu_van_hoa_tu_hanh_cua_nguoi_kho_me20120929235228

Bài kinh “Chuyện kẻ lừa đảo” (“Tiền thân Kuhaka”), là bài kinh số 89, Kinh Tiểu Bộ, tập IV, HT. Thích Minh Châu dịch, nhà xuất bản TPHCM PL 2545-2001, trang 584. 1. Xuất xứ bài kinh: Bài kinh “Chuyện kẻ lừa đảo” (“Tiền thân Kuhaka”), là bài kinh số 89, Kinh Tiểu Bộ, tập IV, HT. Thích Minh Châu ... Đọc tiếp »

Bài kinh Phật nói về đánh ghen

1328239461-phunudanhghen-tam-eva2

Bài kinh “Chuyện người gia chủ (tiền thân Gahapati)” trong “Kinh Tiểu bộ”, tập V, HT. Thích Minh Châu dịch, nhà xuất bản TPHCM, PL 2545-2001, từ trang 405. I) Xuất xứ Bài kinh “Chuyện người gia chủ (tiền thân Gahapati)” trong “Kinh Tiểu bộ”, tập V, HT. Thích Minh Châu dịch, nhà xuất bản TPHCM, PL 2545-2001, từ trang ... Đọc tiếp »

Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường

phat65_359046843

Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh phúc. Phật giáo là những phương pháp, những con đường để con người thực hiện hạnh phúc; từ hạnh phúc nhỏ, có được có mất, đến hạnh phúc tối thượng, không được không mất. Khổ đau sở dĩ có vì con ... Đọc tiếp »

Bài kinh về Mũi Tên

loi-Phat-day

Bài kinh về Mũi Tên chuyển ngữ dưới đây được dựa vào hai bản tiếng Anh của Thanissaro Bikkhu và của Nianaponika Thera, một bản dịch tiếng Pháp của Michel Proulx và một bản Việt dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Lời giới thiệu của người dịch Mũi tên biểu trưng cho một sự đau đớn trên thân xác, ... Đọc tiếp »

Lời Phật dạy về ngày lành tháng tốt

chuabavang-com-vn_images_Gallery_chuabavang_Gallery_full_07482012_0948364

Theo tuệ giác Thế Tôn, ngày nào chúng ta có những phẩm chất tốt đẹp như suy nghĩ điều thiện, nói lời nói thiện và làm những việc thiện thì ngày đó chính là ngày tốt. Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ kheo: Các loài hữu tình nào, này các Tỷ kheo, ... Đọc tiếp »

Phật Thích Ca nói về sự bố thí trong các kinh tạng

Phat-Thich-Ca-noi-ve-su-bo-thi-trong-cac-kinh-tang

Nếu là phật tử, nên cúng dường những người tật bệnh như cúng dường chư Phật không khác. Trong 8 món phước điền, phước thăm bệnh là đứng đầu Ảnh minh họa Kinh Ưu Bà Tắc Giới Đức Phật ở trong vô lượng kiếp đã làm người Đại Thí Chủ, giúp khắp các kẻ nghèo khó, rồi mới thệ nguyện ... Đọc tiếp »

Scroll To Top