Thứ Sáu , 20 Tháng Mười 2017
.: Home » Tu học » Niệm Phật

Chuyên mục: Niệm Phật

Tôi theo pháp môn niệm Phật

images (1)

Người phương Tây và dân trí thức trong thời mạt pháp hầu như không tin pháp môn niệm phật cầu vãng sanh Cực Lạc. Họ không tin vì hai lý do. Thứ nhất họ cho rằng Phật A DI ĐÀ và Tịnh độ Cực Lạc là huyền thuyết. Thứ hai là Kinh sách Đại Thừa Phật Giáo không đáng tin ... Đọc tiếp »

Năm phương tiện pháp môn niệm phật

dan Phat

Thứ nhất định tâm thiền; Thứ hai là chế tâm thiền; Thứ ba chân thiền; Thứ tư phương tiện tùy duyên thiền; Thứ năm tức nhị biên phân biệt thiền. Trụ tâm chuyên chú vào một đối tượng gọi là Định Tâm Thiền. Như hành giả lúc niệm Phật khởi quán hào quang và sắc tướng của Phật, tâm thức ... Đọc tiếp »

Hành giả niệm Phật

download (1)

Từ xưa cho tới nay, giáo lý đạo Phật vẫn là kho tàng tri thức giải thoát khổ đau cho nhân loại. Pháp Phật dạy như liều thuốc quí trị bệnh phiền não của chúng sanh. Người tìm đến với giáo lý ấy như đi vào trong rừng với vô số cây cỏ thuốc quý báu. Nếu chỉ ngắm nhìn ... Đọc tiếp »

Lạy Phật – Một pháp tu

download

Hằng lạy Phật một pháp tu lợi ích / Bản ngã tiêu, sức khỏe tốt, dưỡng sinh Hằng lạy Phật một pháp tu lợi ích Bản ngã tiêu, sức khỏe tốt, dưỡng sinh Khi ta lạy quán chiếu lại chính mình Lạy nhiều lạy ba nghiệp thường thanh tịnh Lo gì không đồng Phật vào yên tĩnh Vì trong ta ... Đọc tiếp »

Niệm Phật

Cm-ha-sariputta_thumb

Niệm Phật là một trong những pháp môn tu tập có công năng chuyển hóa phiền não khổ đau, đem lại niềm an vui giải thoát cho tự thân và cho cả cuộc đời. Tuy nhiên, để đạt được điều này không phải ai cũng có thể thành tựu được một cách dễ dàng như ý, mà đòi hỏi hành ... Đọc tiếp »

10 điều trọng yếu của sự tu hành

sgdgfd

Phật pháp quan trọng nhất là thực hành. Có bà cụ một chữ cũng không biết, hoàn toàn không hiểu kinh dạy, chỉ biết ăn chay, lạy Phật, chí thành niệm một câu Nam mô A Di Đà Phật mà được vãng sanh. 1. Hiếu dưỡng cha mẹ Đức Phật dạy chúng ta lấy hiếu làm gốc. Hiếu dưỡng cha ... Đọc tiếp »

Đại nguyện của Phật A Di Đà (5)

a-di-da5

Đại nguyện bốn mươi mốt: Các căn vẹn toàn  Con đem tâm kính lễ Đức Phật A Di Đà Nguyện các căn Bồ tát Đều thanh tịnh, trang nghiêm.  Khi còn tu nhân, đức Phật A Di Đà nguyện rằng: “Nguyện khi tôi thành Phật, chúng Bồ tát ở những cõi nước khác, nghe được danh hiệu của tôi, nếu ... Đọc tiếp »

Đại nguyện của Phật A Di Đà (4)

a-di-da4

Đại nguyện ba mươi mốt: Cõi nước thanh tịnh Con đem tâm kính lễ Đức Phật A Di Đà Tự tính vốn nghiêm tịnh Chiếu suốt như pha lê. Thế giới Tịnh độ là thế giới của đại nguyện và của tự tính thanh tịnh. Nghĩa là nhìn mọi thế giới hiện tượng qua tự tính thanh tịnh thì xuyên ... Đọc tiếp »

Đại nguyện của Phật A Di Đà (3)

a-di-da3

Đại nguyện hai mươi mốt: Đủ ba mươi hai tướng tốt  Con đem tâm kính lễ Đức Phật A Di Đà Nguyện chư thiên, nhân loại Đều có tướng đại nhân. Tướng đại nhân, còn gọi là đại sĩ tướng hay đại trượng phu tướng là tướng tốt của những bậc có phước đức và trí tuệ. Tướng ấy là ... Đọc tiếp »

Đại nguyện của Phật A Di Đà (2)

phat-a-di-da2

Đại nguyện mười một: An trú thiền định đến chứng Niết bàn Con đem tâm kính lễ Đức Phật A Di Đà Xin nguyện cho muôn loại An tâm chứng Niết bàn. An tâm là tâm an trú vững chãi ở trong thiền định cho đến khi chứng nhập Niết bàn. Đây là nội dung lời nguyện thứ mười một ... Đọc tiếp »

Scroll To Top